Het wil maar niet opschieten met het grensoverschrijdende vervoer met ecocombi’s. Steeds meer landen staan langere vrachtautocombinaties toe, maar de meeste grenzen blijven dicht.


Dat stelt Transport en Logistiek Nederland (TLN) met spijt in het hart vast. Voorzitter Arthur van Dijk noemt de ecocombi een ‘quick win’ in het kader van het plan van de Europese Commissie om tegen 2030 de CO2-uitstoot door het vrachtverkeer met 30% te verminderen.

Helaas is grensoverschrijdend transport met ecocombi’s naar Europees recht niet zonder meer toegelaten. De Europese Commissie heeft wel bepaald dat je met de ecocombi een landsgrens over mag, maar alleen als beide landen daaraan goedkeuring geven.

De Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen laat ecocombi’s nu op zijn grondgebied toe, maar heeft de grens voor lange buitenlandse combinaties nog niet geopend. Dit terwijl veel Nederlandse vervoerders graag met ecocombi’s naar Noordrijn-Westfalen zouden willen rijden.

In Nederland rijden er nu ongeveer 1400 ecocombi’s rond, schat TLN. In België moet het vervoer hiermee nog van de grond komen, omdat een eerste proef in Vlaanderen, waarvoor ook heel wat Nederlandse vervoerders interesse hadden, door veel te strenge voorwaarden een sof werd.

Er komt in Vlaanderen, en ook in Wallonië, nu een nieuwe proef, die volgend jaar van start gaat. Wallonië wil die proef ook voor Nederlandse vervoerders openstellen, maar verbindt er wel de voorwaarde aan dat er, voor de eerste Nederlandse ecocombi over de Waalse wegen mag rijden, eerst een Waalse ecocombi de weg moet opgaan.