De buschauffeurs van Connexxion kunnen een leuke bonus tegemoet zien. Ze krijgen samen negen ton van de baas als dank voor hun zuinige rijgedrag.


Het programma ‘Rij Wijzer’ van Connexxion leverde vorig jaar als resultaat op dat de bussen van het bedrijf 4,7 miljoen liter minder brandstof verbruikten dan in 2014. Dat betekende een financiële besparing van een kleine vier miljoen euro.

In 2015 was er, op basis van dit programma, trouwens al een besparing van 4,3 miljoen liter ten opzichte van 2014. Het doel van Rij Wijzer is dat chauffeurs hun rijgedrag aanpassen, zo hun brandstofverbruik te verminderen en de passagier toch een comfortabele reis te bieden.

Effecten van de campagne van de afgelopen twee jaar zijn ook dat de veiligheid wordt bevorderd en dat bussen beter op tijd rijden. Connexxion streeft er naar jaarlijks het verbruik van brandstof met 10% te verminderen. Vorig jaar bleef de besparing tot 9,3% beperkt, maar dat was voldoende om de chauffeurs een kwart van de winst op hun rekening bij te schrijven.

Connexxion stapt ook steeds meer over op elektrische bussen. Veel bussen van de vervoerder rijden nu nog op diesel of, zoals in de onlangs van Veolia overgenomen diensten in Haaglanden, op aardgas. In Zuidoost-Brabant rijden nu 43 elektrische gelede bussen.

In de concessiegebieden Amstelland Meerlanden en Haarlem IJmond worden een elektrische busvloot geïntroduceerd van ruim 150 eenheden. De Nederlandse overheid wil dat tegen 2025 alle openbaar-vervoerbedrijven volledig elektrisch rijden.