Er rijden in Nederland 876.000 bestelauto’s rond die relatief weinig worden gebruikt maar die, eenmaal op de weg, buitenproportioneel bijdragen aan de luchtvervuiling.


Dat blijkt uit een onderzoek van Buck Consultants, CE Delft, Panteia, TNO en Districon. Connekt en de Topsector Logistiek wilden uitgezocht hebben hoeveel kilometers de gemiddelde bestelwagen in Nederland rijdt en door wie hij wordt ingezet.

Uit de studie blijkt dat van alle 876.000 bestelauto’s 95% nog geen 40.000 kilometers per jaar aflegt. Acht op de tien halen zelfs de 30.000 kilometer niet. De veelrijders, ongeveer 3% van het totaal, zijn veelal jonge en dus schonere voertuigen. Ze zijn goed voor 10% van alle met bestelwagens afgelegde kilometers.

Van de onderzochte voertuigen wordt 35 tot 50% ingezet voor de goederenlogistiek, waaronder ook het bouwvervoer, al dan niet in combinatie met diensten. De helft van de bestelauto’s rijdt voor de bouw en de handel.

Slechts 2 à 3% van de bestelauto’s levert goederen bij de consument aan huis af. Ook al zal het webwinkelen krachtig blijven groeien, het aandeel van de hiervoor ingezette bestelwagens in het totaal zal niet erg veel groter worden, verwachten de onderzoekers.

Bestelauto’s rijden gemiddeld veel langer door dan vrachtauto’s, die meestal na een jaar of zeven worden vervangen. Bij bestelauto’s loopt dat op tot ongeveer twintig jaar. Een twintig jaar oude bestelauto maakt gemiddeld nog 11.000 kilometer per jaar.

Oude bestelauto’s rijden 40% van alle kilometers buiten werktijd en dan vooral in het weekeinde. Bestelauto’s uit de categorieën Euro 0 tot en met Euro 2 veroorzaken 39% van de uitstoot van fijnstof door alle bestelauto’s samen.

Bestelauto’s zijn verantwoordelijk voor 34% van de fijnstof-emissies in de bebouwde kom van alle wegverkeer, terwijl ze maar 12% van de kilometers afleggen die het wegverkeer in de bebouwde kom rijdt.

Bestelauto’s veroorzaken 14% van de uitstoot van het gehele wegverkeer en -vervoer in Nederland en 35% van de CO2-uitstoot door logistiek verkeer, met inbegrip van de binnenvaart. De conclusie mag duidelijk zijn: vervanging van oude bestelauto’s door nieuwe draagt sterk bij aan het klimaatbeleid zoals dat recentelijk in Parijs internationaal is afgesproken.