Bij Kloosterboer in Rotterdam wordt koel- en vrieslading in reefercontainers op- en overgeslagen. Het bedrijf tracht op verschillende manieren de aan- en afvoer van lading over de weg te bespoedigen.

Een van die methoden is het Truck Appointment System. Vrachtauto’s kunnen online worden aangemeld, waarna bij Kloosterboer de lading alvast ten vervoer kan worden klaargezet en loodsmedewerkers kunnen worden ingelicht, zodat het laden en lossen snel kan geschieden.

De CargoCard ondersteunt dit systeem. Met die kaart kunnen truckchauffeurs zich bij containerterminals in Rotterdam identificeren, zodat de terminals weten dat de vrachtauto er over zoveel tijd aankomt. Het scheelt ook tijd omdat de kaarthouder niet meer bij de balie in de rij hoeft om zich aan te melden.

Verder kan de chauffeur met behulp van deze kaart alvast een bewaakte parkeerplaats zoeken. Dat bespaart zoektijd. Kloosterboer gaat bij voldoende belangstelling beide systemen ergens in de komende weken toelichten op ‘webinars’ of informatiebijeenkomsten.