Van Sillevoldt Rijst laat de vijfduizend containers met rijst die nu nog over de weg van de haven van Rotterdam naar Papendrecht worden overgebracht, voortaan met binnenschepen aanvoeren.


Daarvoor draagt, op grond van een driejarig contract, logistiek dienstverlener Neele-Vat zorg. Door de jaarlijks welgeteld 5.100 containers van overzee niet meer naar de Van Sillevoldt-vestiging in Papendrecht te trucken, maar ze over het binnenwater te vervoeren, wordt de uitstoot van CO2 op jaarbasis met 411 ton verminderd.

Neele-Vat heeft hiervoor inmiddels een ‘control tower’ in gebruik genomen, die de containerstroom tussen haven en fabriek de hele week kan besturen. de IT-app verbindt alle partijen in de keten – rederijen, terminals, be- en ontgassingsinstallaties en de douane – met elkaar.

De hoeveelheid CO2 die uit de lucht wordt gehouden door van de binnenvaart gebruik te maken, komt volgens Van Sillevoldt en Neele-Vat overeen met de hoeveelheid van dit broeikasgas dat ongeveer vijftig gemiddelde huishoudens in Nederland jaarlijks de atmosfeer in stoten.