Voor het eerst is een grensoverschrijdend wegtransport verricht met een elektronische vrachtbrief van TransFollow. De rit met het e-CMR voerde van Huelva in Spanje naar het Franse Perpignan.


Aan de proef werd, onder toezicht van de internationale wegvervoersorganisatie IRU, meegewerkt door de Franse organisatie FNTR en de Spaanse Astic.

TransFollow wil het gebruik van elektronische ladingdocumenten in plaats van de gebruikelijke papieren documenten bevorderen omdat de nauwkeurigheid van de gegevensuitwisseling erdoor toeneemt. Data kunnen nu ´real time´ worden uitgewisseld.

Elektronische vrachtbrieven verminderen ook de operationele kosten. Dat de elektronische vrachtbrief werkt, is nu volgens general manager René Bruijne van TransFolluw technisch voldoende aangetoond. Alle partijen in de logistiek, zoals dienstverleners, verladers en overheden, zijn daar inmiddels van overtuigd.

In 2011 werd een protocol over de elektronische CMR aangenomen. Daar hebben sindsdien Nederland, de Baltische landen, Denemarken, Tsjechië, Bulgarije, Slowakije, Spanje en Zwitserland hun handtekening onder gezet. Frankrijk volgde onlangs en kreeg dus meteen de primeur van grensoverschrijdend vervoer.

Bruijne voorziet dat andere landen ook spoedig tot ondertekening overgaan en dat het in het Europese wegvervoer dus tot snelle toepassing van de elektronische vrachtbrief zal komen.