Stakingen bij AB Transport Group wegens de invoering van de vierdaagse werkweek voor chauffeurs zijn voorlopig van de baan. Het bedrijf gaat, onder leiding van een bemiddelaar, praten met de bonden.


De vakbonden FNV Transport en Logistiek en CNV Vakmensen hebben AB Transport Group een ultimatum gesteld dat vandaag om 15.00 uur afloopt. Het bedrijf heeft de bonden nu uitgenodigd voor een gesprek. Het ultimatum wordt daarom opgeschort.

Het conflict draait om de vierdaagse werkweek die AB Transport Group wil invoeren voor chauffeurs bij AB Texel Feed Transport, een bedrijfsonderdeel dat zich toelegt op het vervoer van veevoeder. De bonden zeggen dat dit zonder enig overleg met hen en met de ondernemingsraad is gebeurd. Volgens het bedrijf is wel degelijk overlegd.

Volgens de bonden zullen chauffeurs er door de vierdaagse werkweek aanzienlijk in inkomen op achteruitgaan. Bovendien moeten chauffeurs vaker in het weekeinde werken. AB Transport Group erkent de financiële gevolgen voor chauffeurs. De maatregel is echter nodig om beter aan de wensen van klanten te kunnen voldoen en de wettelijke rij- en rusttijden beter te kunnen naleven.

Directeur Adriaan Vis van AB Transport Group stelt dat al meer chauffeurs bij het concern ‘naar volle tevredenheid’ werken in het vierdaagse systeem. Hij voert aan dat uitvoerig met ondernemingsraad en bonden is overlegd over invoering van dit systeem in het veevoedertransport.

De ondernemingsraad zou eerst voor het systeem zijn gewonnen, maar herzag ‘plotseling’ zijn mening en stapte naar de rechter. Deze doet op 25 januari uitspraak. Als de rechter de ondernemingsraad gelijk geeft, betekent dit volgens AB-directeur Vis dat de chauffeurs de ‘grote verliezer’ zijn, omdat ze minder uren gaan draaien.

CNV Vakmensen zegt dat de overige achthonderd AB-medewerkers ‘de bui al zien hangen’, omdat ook voor hen een verplichte vierdaagse werkweek zal worden ingevoerd. Dat AB in elk geval wil praten, noemt de bond een gunstige ontwikkeling.