De ecocombi is nu weliswaar tot delen van het Duitse wegennet definitief toegelaten, maar in de bondsregering is hier alsnog ernstige ruzie ontstaan.


Het besluit van verkeersminister Alexander Dobrindt (foto) om langere combinaties per 1 januari van dit jaar toe te staan, is niet afgestemd met de rest van de regering. Bovendien is het uit milieu- en verkeerspolitiek oogpunt een verkeerde beslissing, vindt staatssecretaris Jochen Flasbarth van milieu.

Volgens hem zijn de verkeerseigenschappen van de ‘Lang-Lkw’, de effecten op het milieu en de mogelijke verdringing van het spoorvervoer nog onvoldoende onderzocht. Flasbarth heeft er ook moeite mee dat voor twee van de vijf onderzochte types ecocombi weliswaar niet tot toelating is besloten, maar de proef ermee wèl wordt verlengd, voor een lange periode.

Hij vreest dat zo op den duur zomaar tachtigduizend ecocombis het Duitse net van 11.600 kilometer toegelaten wegen oprijden. Flasbarth meent verder dat deze proef in strijd is met het Europese recht. Tenslotte stelt de milieustaatssecretaris dat ecocombi’s straks wel degelijk lading van het spoor afsnoepen.