Als een volledig autonoom rijdende auto een ongeval veroorzaakt, is niet de inzittende aansprakelijk voor de gevolgen, maar de autofabrikant.


Die stelling staat centraal in een rapport dat de koepelorganisatie van Duitse consumentenbonden, de ‘Verbraucherzentrale Bundesverband’ (VZBV) over juridische kwesties rondom het ‘autonome rijden’ heeft uitgebracht. Het rapport is opgesteld door advocatenkantoor Baum, Reiter & Collegen.

Op dit ogenblik is de ‘bestuurder’ van een voertuig, ook al zou hij/zij zich met de feitelijke besturing niet bezighouden, nog aansprakelijk voor de gevolgen van bijvoorbeeld botsingen. Naarmate voertuigen steeds autonomer worden en de feitelijke besturing volledig kunnen overnemen is er alle aanleiding de invoering van aansprakelijkheid van de fabrikant te overwegen.

De juristen achter het rapport van de VZBV vinden dat de ‘ethische commissie’, die verkeersminister Alexander Dobrindt heeft ingesteld, zich met dit vraagstuk moet bezighouden. In het rapport wordt verder benadrukt dat toekomstige volautomatische ‘piloten’ volledig beveiligd zijn tegen manipulatie. Ook de gegevens die boordcomputers tijdens de rit verzamelen, mogen niet in handen van onbevoegden komen.