Volgens VIIA, een dochter van SNCF Logistics, heeft de ontmanteling van het migrantenkamp de ‘Jungle’ bij Calais voor rust gezorgd. Daarom wil het bedrijf begin volgend jaar alvast één trein per dag tussen Zuid-Frankrijk en de noordelijke haven laten rijden.

Met de dienst, die in Calais aansluiting biedt op de ferry’s en de treinverbinding naar Dover, werd in maart dit jaar begonnen. Na vijf maanden werd de dienst onderbroken omdat migranten massaal probeerden zich in de over het spoor vervoerde trailers en wissellaadbakken te verstoppen om zo Engeland te bereiken.

VIAA denkt uiteindelijk op een frequentie van drie treinen per dag in beide richtingen te komen en daarmee op jaarbasis op een vervoer van 150.000 tot 200.000 trailers en wissellaadbakken uit te komen.

Inmiddels komt ook het vervoer over de weg in Calais, van en naar Engeland, weer op gang nu de ‘Jungle’ is ontruimd. Volgens de beveiligingsdienst van de haven van Calais doen zich nu vrijwel geen problemen met migranten voor.

Toen het vluchtelingenkamp nog bestond en bewoond werd door naar schatting tienduizend illegalen die hoopten clandestien de overtocht naar Engeland te kunnen maken, kwam het voor dat op één dag wel vijftig vrachtauto’s werden ‘geënterd’ en er vierhonderd illegalen werden aangehouden.

Nu zijn er dagen waarop niet één vluchteling zich laat zien. Het aantal vrachtauto’s dat via Calais de overtocht naar Engeland maakt, is de afgelopen maand in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar met bijna 9% gestegen.

Er worden door wegvervoerders ook weer steeds meer nachtelijke passages tussen Calais en Dover geboekt. Tot eind oktober, toen het illegale kamp werd ontruimd, probeerden illegalen vooral ’s nachts in trucks en trailers in te klimmen.

Het migrantenprobleem heeft Calais dit jaar naar schatting een omzet gekost van tien tot twaalf miljoen euro. Er passeerden de noordelijkste Franse haven 340.000 vrachtauto’s minder dan gebruikelijk.