De ecocombi wordt begin volgend jaar definitief toegelaten op een deel van het Duitse wegennet.


Verkeersminister Alexander Dobrindt heeft een verordening laten opstellen waarin de toelating van combinaties tot 25,25 meter is vastgelegd. Dat zei hij tijdens de jaarvergadering van het Bundesverband für Güterverkehr und Logistik (BGL) in Frankfurt am Main.

Inmiddels doen veertien van de zestien deelstaten aan de proef met ecocombi’s, die eind dit jaar afloopt, mee. Als laatste heeft zich Rijnland-Palts aangemeld. Alleen in Berlijn en Saarland mogen langere vrachtauto’s nog niet de weg op.

Aan de proef nemen, zei Dobrindt bij het BGL, nu 159 ‘Lang-LKW’ deel, op een totaal van 11.600 meter aan wegen waarop de ecocombi mag rijden. De voertuigen mogen geen extra gewicht vervoeren; het maximum is vastgesteld op veertig ton totaalgewicht, evenveel dus als voor conventionele combinaties.

Volgens Dobrindt heeft de proef de bezwaren die tegenstanders inbrachten volledig ontkracht. Er is geen verschuiving van lading van het spoor naar de weg opgetreden. Met ecocombi’s kan de uitstoot van CO2 met 25% worden teruggedrongen.