Nedcargo is exploitant van de binnenvaarthaven Alpherium, waar containers met exportbier van Heineken in Zoeterwoude worden overgeslagen op binnenschepen die deze naar Rotterdam transporteren. Op weg naar Rotterdam zitten die schepen aardig vol, maar op de terugreis zijn ze veel minder beladen.

Daar denkt Nedcargo verandering in te kunnen brengen door een distributiecentrum te bouwen op het bedrijventerrein Steekterpoort II, nabij de terminal. Dat nieuwe dc moet inkomende lading, onder meer levensmiddelen, bestemd voor de wijde regio Alphen verwerken, die in uit Rotterdam terugkerende binnenschepen wordt gelost.

Tot dusver lag de Alphense gemeenteraad nog dwars, onder meer doordat enkele bruggen in de regio vaker zouden moeten worden geopend, hetgeen tot verstoppingen in het wegverkeer kan leiden. De schepen die voor Nedcargo varen hebben echter geen extra brugopeningen nodig, omdat ze nu ook al varen, zij het leeg.

De raadsmeerderheid die zich nu ten gunste van de nieuwbouw aftekent, wil nog wel een waarborg dat het dc op Steekterpoort II voor 250 extra arbeidsplaatsen zal zorgen. Dat moet wel lukken als de binnenschepen terugkomend uit Rotterdam inderdaad voldoende lading meebrengen.

Nedcargo streeft ernaar zijn ecologische ‘voetafdruk’ zo klein mogelijk te maken. Het bedrijf wil in 2020 in elk geval ‘energieneutraal’ zijn. Het nieuwe dc voor de distributie van over het binnenwater aangevoerde lading bestemd voor de regio Alphen zou alvast weer tienduizend vrachtautoritten per jaar uitsparen, zegt het bedrijf.

Het dc moet over drie jaar gereed zijn en komt te staan op een kavel van zes hectare. Het krijgt in eerste aanleg een oppervlakte van 40.000 vierkante meter, waaraan later nog 20.000 vierkante meter kan worden toegevoegd.