Het Nederlandse wegvervoer is met een goed gevuld orderboek het vierde kwartaal ingegaan. Het derde kwartaal was overwegend ook goed, al vielen de tarieven opnieuw tegen.


Dat blijkt uit het jongste ‘conjunctuurbericht’ van Transport en Logistiek Nederland (TLN). Het derde kwartaal was beter dan de meeste ondernemers hadden verwacht. De bedrijvigheid was even hoog als in het tweede kwartaal.

Er waren wel grote verschillen tussen deelmarkten. Zo was er sprake van relatieve slapte in het internationale groupagevervoer en het containertransport. Ook in het agrarisch vervoer was het vrij rustig, met uitzondering van het vervoer van levende dieren. Het geconditioneerd vervoer had het druk.

Van de ondervraagde ondernemers heeft 42% ronduit vertrouwen in de toekomst. ‘Grootste zorgpunt blijft echter het prijsniveau’, schrijft TLN. ‘Er is weliswaar sprake van een gestage prijsstijging, maar de prijzen lopen nog altijd niet synchroon met de groeiende bedrijvigheid.’

Daardoor zien vooral pure transportbedrijven het winstniveau achterblijven bij de omzet. Bij bedrijven die ook andere logistieke diensten aanbieden, is dat minder het geval. Een achterblijvende winst maakt het voor bedrijven moeilijker om te investeren in onder meer digitalisering, zoals de elektronische vrachtbrief, en in robotisering.