Duitsland denkt nog deze maand overeenstemming te bereiken met de Europese Commissie over een tol voor personenauto’s.


Dat heeft verkeersminister Alexander Dobrindt gezegd in de krant. Een akkoord met Brussel betekent echter niet dat het ‘vignet’, dat ook buitenlandse automobilisten in Duitsland moeten betalen, er meteen kan komen.

Zo zal er een Europese aanbesteding moeten worden gehouden om een exploitant voor het tolsysteem te selecteren. Verder zijn ook nog veel technische vraagstukken op te lossen. Pas in de volgende regeringsperiode, zegt Dobrindt, kan de tol worden ingevoerd.

De nieuwe tol geldt voor alle automobilisten, maar Duitse autorijders krijgen compensatie via een verlaging van vaste autolasten, zodat ze per saldo niet meer gaan betalen. Hier heeft de Europese Commissie altijd tegen aangehikt, omdat ze discriminatie vermoedde.

Er hangt Duitsland om die reden nog steeds een klacht bij het Europese Hof van Justitie boven het hoofd. De Commissie zelf zou die klacht kunnen indienen, maar er is er waarschijnlijk ook één van de kant van Oostenrijk te verwachten. Oostenrijks verkeersminister, Jörg Leichtfried, zegt dat zijn land nauwkeurig zal onderzoeken of het Duitse tolplan mogelijk in strijd is met Europese rechtsbeginselen.

Inmiddels heeft Europees Commissaris Günther Oettinger, lid van de Duitse CDU, aangeboden om advies in te winnen bij Brusselse ambtenaren over de wijze waarop de tol kan worden ingevoerd. Oettinger wil zo vermijden dat Duitsland voor het Europese Hof wordt gedaagd.

De stand van zaken in Brussel is nog onduidelijk. Volgens het Duitse persbureau DPA zou de Europese Commissie bereid zijn tot compromissen als de ‘ecologische component’ in de tolvoorstellen wordt versterkt. Ook zouden buitenlandse automobilisten die maar kortstondig op de Duitse wegen rondrijden een navenant lager tarief moeten betalen.

Buurlanden van Duitsland hebben altijd bezwaar aangetekend tegen het vignet, omdat hun burgers op die enkele rit in Duitsland, veelal in de grensgebieden, de volle mep aan tol zouden moeten betalen, terwijl Duitse automobilisten ook nog eens worden gecompenseerd door een lagere motorrijtuigenbelasting.