Als een wegvervoerder in gebreke blijft bij de betaling van tol op Duitse wegen kan voor die tol ook dienst leasemaatschappij worden aangesproken.


De kilometerheffing kan ook worden verhaald op de financier van de vrachtauto. Dat heeft de bestuursrechter in Keulen bepaald in een zaak die was aangespannen door twee leasemaatschappijen.

Het Bundesamt für Güterverkehr (BAG) verhaalde bij deze bedrijven het tolgeld dat wegvervoerders wegens insolventie niet konden betalen. De klachten tegen het BAG werden door de Keulse bestuursrechter verworpen.

De leasemaatschappij of financier van de huurkoop van een vrachtauto blijft altijd formeel de eigenaar van het voertuig, zo overweegt de rechter. De Duitse ‘Maut’-wetgeving wijst de eigenaar van een voertuig nadrukkelijk aan als mogelijke tolschuldenaar.

Volgens de rechter heeft BAG terecht gehandeld en heeft het zijn vordering eerst neergelegd bij de wegvervoeronderneming zelf, totdat bleek dat deze insolvent was. Ook de bestuurder had overigens kunnen worden aangesproken.

De rechter deed uitspraak in vier gevallen, die voor het gemak werden gebundeld omdat ze allemaal over precies hetzelfde onderwerp gaan. De betrokken leasebedrijven kunnen in hoger beroep bij het Oberverwaltungsgericht in Münster.