Een wegvervoerder uit Luxemburg vordert van de Belgische staat 14.000 euro aan boetes uit die hem waren opgelegd wegens overtreding van de kilometerheffing voor vrachtauto’s.


Volgens de krant Luxemburger Wort druppelden er bij de vervoerder in oktober veertien boetes van elk duizend euro binnen omdat deze geen tol voor in België gereden kilometers zou hebben afgedragen.

De vervoerder zegt steeds op ritten in het buurland zijn on-board unit te hebben aangezet. Maar waarschijnlijk deed het ding het niet. De vervoerder voegt eraan toe daarop nooit eerder te zijn gewezen.

Hij heeft een advocaat ingeschakeld die nu eerst de al betaalde boetes terugvordert. Als België weigert de veertienduizend euro te restitueren, stapt de advocaat naar de rechter.

De Belgische kilometerheffing voor vrachtverkeer werd in april ingevoerd. In de maanden daarna klaagden veel wegvervoerders en hun brancheorganisaties over de te geringe beschikbaarheid en het slechte functioneren van on-board units, de cabinekastjes waarmee de tol automatisch wordt afgerekend.

De Luxemburgse vervoerder die nu zijn geld terug wil, had de boetes alvast maar wel betaald om bij zijn ritten in België niet voor grotere problemen te worden geplaatst, zoals staandehouding van het voertuig.