Er komt weinig terecht van de beloofde compensatie voor ondernemers in en rondom steden die door de invoering van milieuzones meer geld kwijt zijn aan schonere vervoermiddelen.


Dat vinden verladersorganisatie EVO en exportorganisatie Fenedex. Ze noemen de compensatie ‘gebakken lucht’. In een aantal steden zijn milieuzones ingevoerd, die bezitters van bestelauto’s ertoe nopen in duurzamer materieel te investeren.

Er was voor deze groep ondernemers een compensatieregeling in het vooruitzicht gesteld, maar staatssecretaris Sharon Dijksma van Infrastructuur en Milieu heeft een besluit daarover uitgesteld tot begin volgend jaar. Daarover wordt vandaag, woensdag, gedebatteerd in de Tweede Kamer.

EVO en Fenedex willen dat de compensatieregeling er eerder komt en dat gemeenten, tot die regeling van kracht is, in elk geval geen boetes uitdelen omdat aan de bepalingen van de milieuzonering niet is voldaan.

Utrecht kent al ruim een jaar een milieuzone. In Rotterdam is die sinds begin dit jaar van kracht en Amsterdam voert de zone begin volgend jaar in. Ondernemers uit omringende gemeenten – het gaat vooral om aannemers, bakkers, hoveniers en installateurs – was compensatie beloofd. Van de 820.000 bestelauto’s in Nederland is 95% in gebruik van zulke bedrijven.