De komende vijf jaar zal het Nederlandse wegvervoer gemiddeld met 1,7% per jaar groeien, in vervoerd volume gemeten. De binnenvaart mag zelfs een groei van 2,1% tegemoet zien.


Het spoorvervoer moet het doen met een gemiddelde jaarlijkse groei van 1,2%. Dat heeft Panteia berekend op verzoek van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM).

In 2021 wordt in Nederland 761 miljoen ton aan goederen over de weg vervoerd. De binnenvaart voegt daar 355 miljoen ton aan toe en het spoor 43 miljoen ton. Deze drie modaliteiten zitten daarmee boven de volumes van voor de economische crisis van 2008.

Voor het wegvervoer is er nog een lange weg te gaan. Pas in 2020, zo voorspelt Panteia, wordt over de weg meer vervoerd dan in de pre-crisisperiode. De onderzoekers denken dat in vrijwel alle categorieën het ladingaanbod zal toenemen.

De uitzondering is de categorie ‘cokes en geraffineerde aardolieproducten, waarvoor een daling van gemiddeld 1,2% per jaar wordt verwacht. De sterkste groei ziet Panteia in het wegtransport van machines, apparaten en consumentengoederen voor langdurig gebruik: gemiddeld 3,2% per jaar.

In de binnenvaart werd het vervoerde volume van voor de crisis al in 2013 weer gehaald. De komende vijf jaar komt er een sterke groei, van gemiddeld 6,1% per jaar, in het transport van metaal en metaalproducten. Het transport van secundaire producten en afval zal jaarlijks zelfs met 7,8% toenemen en het containervervoer met 4,8%.

Intussen zal het kolenvervoer jaarlijks met gemiddeld 2,3% dalen, In de aflevering van grondstoffen voor veevoeder over kleiner vaarwater moet de binnenvaart de concurrentie van het wegvervoer duchten. Steeds meer productielocaties van veevoer laten zich straks over de weg bevoorraden.

Vorig jaar kwam het volume van over het spoor vervoerde goederen uit boven het niveau van voor de laatste grote crisis. De komende vijf jaar zullen we vooral groei zien in het containervervoer van en naar Duitsland en Italië. Een daling van 1,8% per jaar is er voor het kolenvervoer, omdat in Duitsland steeds meer kolencentrales worden gesloten.