Schenker Deutschland, de logistieke dochter van Deutsche Bahn, verhoogt de tarieven voor groupagevervoer volgend jaar met gemiddeld 2,4%. Hogere kosten zijn hiervan de reden.


Slechts een derde deel van de kostenverhoging weet Schenker zelf te compenseren door een verbetering van de efficiency. De rest komt voor rekening van de opdrachtgevers.

De belangrijkste kostenstijging doet zich voor bij de personeelslasten. Het wordt volgens Schenker jaar na jaar lastiger om voldoende en gekwalificeerde chauffeurs te vinden. In het groupagevervoer vormen personeelskosten nu 50% van alle kosten.

Schenker zegt ook te maken te hebben met stijgende prijzen van logistieke panden, verzekeringen en IT. Het bedrijf heeft inmiddels organisatorische maatregelen genomen om niet alle kostenverhogingen rechtstreeks naar de klant toe te hoeven schuiven.