De Duitse verkeersminister, Alexander Dobrindt, wil ecocombi’s blijvend toelaten op het daarvoor geschikte wegennet. Hij wil ook dat ecocombi’s tussen Duitsland en omringende landen kunnen rijden.


De minister sprak op het jaarcongres van wegvervoerorganisatie BVL. Eind dit jaar eindigt de proef die in een groot deel van Duitsland met langere vrachtautocombinaties wordt gehouden.

Volgend Dobrindt is die proef buitengewoon goed verlopen. Ecocombi’s maken het wegvervoer efficiënter, wat leidt tot een per saldo lager brandstofverbruik. Ze zijn, op een enkel klein incident na, volkomen veilig inzetbaar gebleken.

Ze doen bovendien alternatieve modaliteiten als spoor en binnenvaart geen concurrentie aan. Sterker, ook het intermodale vervoer is erbij gebaat dat het wegtraject van een bepaald transport met ecocombi’s wordt afgelegd.

Dobrindt had eerder al laten weten dat hij voorstander is van blijvende toelating. Op het BVL-congres herhaalde hij dit met grote stelligheid. Ook hamerde hij erop dat Nederlandse en Duitse ecocombi’s in beide landen moeten kunnen worden ingezet.