Het migrantenkamp de ‘Jungle’, waar vluchtelingen wachten op een gelegenheid om clandestien de oversteek naar Engeland te maken, moet geheel worden gesloten, vindt TLN.

De laatste dagen hebben migranten volgens de organisatie opnieuw op toegangswegen naar de treinterminal en de haven brand gesticht. Daarna ontstonden files van vrachtauto’s en trachtten vluchtelingen zich in trailers te verschansen.

Vluchtelingen zijn volgens TLN chauffeurs te lijf gegaan met kettingzagen en ijzeren staven en hebben hen met betonblokken bekogeld om hen te dwingen de deuren van de aanhanger te openen.

Vorig jaar groeide het vluchtelingenkamp bij Calais, de ‘Jungle’ genaamd, explosief naar ongeveer negenduizend migranten. Een deel van dit kamp is inmiddels verwijderd. Daardoor, en door extra veiligheidsmaatregelen bij de treinterminal en op de toegangswegen, is het ordeprobleem tijdelijk verminderd.

Maar de laatste tijd is het aantal migranten volgens TLN weer gegroeid, tot ongeveer zevenduizend mensen. Die gaan bovendien steeds agressiever te werk jegens chauffeurs bij hun pogingen om naar Engeland te komen. TLN meent dat de extra hekwerken en hondencontroles het probleem alleen maar verplaatsen en niet oplossen.

De organisatie wil een volledige ontmanteling van het kamp. Voorlopig moet het leger er voor zorgen dat chauffeurs bij Calais normaal hun werk kunnen doen en niet worden aangevallen door vluchtelingen.

Vorig jaar leed het Nederlandse wegvervoer volgens TLN door de toestand in Calais een schade van 150 miljoen euro. TLN wil dat de Nederlandse regering die van Frankrijk aanspoort om ‘keihard in te grijpen’. Het is slechts een kwestie van tijd ‘totdat de eerste chauffeur verongelukt’.