De terminal werd geopend door Clemens Cornielje, Commissaris van de Koning in de provincie Gelderland. Rotra wil veel meer goederen vervoeren met binnenschepen. Daarmee wil het bedrijf jaarlijks zo’n tienduizend vrachtautobewegingen per jaar uitsparen.

De terminal mikt op lading van productiebedrijven in de regio, maar bijvoorbeeld ook op containers die via de havens van Amsterdam, Rotterdam en Antwerpen worden aangevoerd naar het achterland. De terminal kan een draaischijf worden voor vervoer in Nederland en tussen Nederland en het Ruhrgebied.

Voordat de terminal werkelijk in gebruik kan worden genomen, moet ter plaatse in de IJssel nog baggerwerk worden uitgevoerd voor verbreding van de invaart van klasse 5a-schepen. Rotra denkt jaarlijks 10.000 containers op de nieuwe terminal te behandelen.

Bij de terminal is een multimodaal vulstation gevestigd, waar binnenschepen en vrachtauto’s LNG – vloeibaar aardgas – kunnen tanken. Het is het eerste station voor vloeibaar aardgas in Europa waar beide modaliteiten terechtkunnen. De Europese Unie heeft voor dit vulstation een bijdrage geleverd uit het TEN-T-programma.

Bij de verbranding van LNG komt 95% minder fijnstof vrij dan bij diesel. Er wordt 90% minder stikstof en zwavel uitgestoten en 15% minder CO2. Sinds begin 2013 zet Rotra zelf vijf vrachtauto’s op LNG in voor de distributie in de Benelux. Dit jaar komen daar nog vier LNG-trucks bij. Samen gaan die voertuigen een miljoen kilometers per jaar rijden.