Het Vlaams Instituut voor de Logistiek (VIL) onderzoekt of 35.000 ton afval per jaar dat nu uit de Kempen over de weg naar Gent wordt vervoerd ook met binnenschepen kan worden getransporteerd.


Het betreft huisvuil dat in een kleine dertig Kempische gemeenten, in het noordoosten van België, wordt ingezameld door IOK Afvalbeheer in Laakdal, in het uiterste oosten van de provincie Antwerpen. Het gaat jaarlijks om ongeveer 100.000 ton.

Een derde hiervan gaat, na een bewerking waardoor er een brandstof van wordt gemaakt, met vrachtauto’s naar de vestiging van papierfabrikant Stora Enso in Langerbrugge bij Gent. Hiervoor zijn per dag zes vrachtauto’s nodig die heen en weer rijden tussen Laakdal en Gent, ofwel om 1.350 ritten per jaar .

De afstand tussen Laakdal en Gent bedraagt 105 kilometer. Het traject voert over de overvolle Antwerpse Ring. Zowel in Laakdal als bij Stora Enso is een binnenvaartkaai aanwezig en het is dus, zegt het VIL, logisch om te onderzoeken of dit afval niet met binnenschepen naar de papierproducent kan worden afgevoerd.

‘Alle kaarten lijken in handen voor een positieve business case’, vindt het VIL. Er is een klein obstakel: door het voor- en natransport worden de kosten van het vervoer met binnenschepen verhoogd met ongeveer één eurocent per afvalzak. Dat kostennadeel moet worden weggewerkt door kostenoptimalisatie.

Misschien zou ook de overheid een bijdrage kunnen leveren om laagwaardige volumineuze afvalstromen van de weg te halen. Het is volgens het VIL een maatschappelijk belang om alternatieven voor wegvervoer te zoeken.

Het instituut constateert dat de binnenvaart nog maar een kleine rol speelt in het afvalvervoer. In België is 7% van alle volumes die met binnenschepen worden vervoerd afvalgerelateerd.