Het bedrijf heeft containerterminals in Keulen, Neuss en Düsseldorf. Tegenover de groei van de containeroverslag stond vorig jaar een daling van de overslag van niet gecontaineriseerd massagoed.

Die daalde 3,3% naar 26,8 miljoen ton. De daling was volgens RheinCargo vooral een gevolg van de lange periode van laag water in de tweede helft van het jaar, waardoor binnenschepen hun laadcapaciteit niet volledig konden gebruiken.

Volgens RheinCargo ondervindt de binnenvaart bovendien toenemende concurrentie van de vrachtauto als gevolg van de lage dieselprijs. Een blijvend effect is de dalende vraag van centrales naar kolen.

RheinCargo is ook actief in het goederenvervoer over het spoor. Vorig jaar werd de transportprestatie op het spoor 11,4% opgevoerd naar 4,7 miljard tonkilometer. Daar stond een daling tegenover van het vervoerde volume, met 2,8% tot 23,4 miljoen ton.

Dat had te maken met het teruglopende regionale vervoer, waarin RheinCargo samenwerkt met Deutsche Bahn. Ook in het spoorvervoer ondervindt het bedrijf toenemende concurrentie van het wegvervoer.