Voor de bouw van de tweede tunnelbuis spraken zich 57% van de Zwitsers uit. De volksraadpleging kende een opkomst van 62%, de hoogste in meer dan twintig jaar.

Met de bouw wordt in 2020 begonnen, de voltooiing ervan zal zeven jaar duren. In 2027 wordt de bestaande tunnelbuis gerenoveerd. In 2030 komt de gehele Gotthard-tunnel, met dan twee buizen, weer in bedrijf.

De bouw van de tweede tunnelbuis gaat naar schatting drie miljard Zwitserse frank kosten, een kleine drie miljard euro. Het benodigde geld wordt voor het grootste deel gehaald uit de opbrengst van de kilometerheffing voor het vrachtverkeer.

De tunnel telt in 2030 dus vier rijstroken: in beide richtingen twee. Het vrachtverkeer mag echter maar van één rijstrook in elke richting gebruiken. In de Zwitserse grondwet is vastgelegd dat het vrachtvervoer door de Gotthard-tunnel niet mag toenemen.