In het derde kwartaal bedroeg het aantal geregistreerde ladingdiefstallen 52. Dat was 13% minder dan in het tweede kwartaal.


Terwijl in grote delen van Europa de ladingdiefstal stijgt, laat deze de laatste tijd in Nederland een daling zien. Maar Transport en Logistiek Nederland (TLN) tekent hierbij wel aan dat in veel zaken geen aangifte bij de politie wordt gedaan.

Volgens de organisatie komt dit onder meer door het eigen risico van de vervoerder op grond van de vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering. TLN noemt het van cruciaal belang dat wel altijd aangifte wordt gedaan. ‘Alleen dan krijgt de aanpak van ladingdiefstallen adequate aandacht van politie en Openbaar Ministerie.’

Het bedrijfsleven werkt samen met de politie aan vergroting van de aangiftebereidheid en aan een betere kwaliteit van de aangifte. Binnenkort kan bij ladingdiefstal online aangifte worden gedaan.