In Gent bestaat dit segment nu nog nauwelijks. Maar er is wel vraag naar. De initiatiefnemers hopen op jaarbasis een overslagritme van 3.000 tot 5.000 reefers te bereiken, vooral voor het vervoer tussen Gent enerzijds en Antwerpen en Rotterdam anderzijds.

Momenteel rijden er op Belgische wegen naar schatting zowat 752.000 diepvries- en koelwagens rond. Foodcareplus, LDH Trans en Stukwerkers willen een deel van dit vervoer naar de binnenvaart verleggen. Foodcareplus treedt hierbij op als expediteur en zal het boekingsplatform beheren. Dit platform zal onafhankelijk werken en dan ook toegankelijk zijn voor andere commerciële partijen. LDH Trans heeft vanuit de Gentse haven al vrachtwagens met reefercontainers rijden. Stukwerkers zorgt voor de op- en overslag van de containers in Gent. Andere spelers hebben daarvoor weinig of geen infrastructuur.

Het platform richt zich met een 24/5-service op de voedingsindustrie die diepgevroren en gekoelde containerladingen met onder meer groenten, aardappelen en vlees. In Oost- en West-Vlaanderen en Noord-Frankrijk zijn veel bedrijven uit die sector gevestigd. Vervoer op binnenschepen kan schadevergoedingen voor het overschrijden van laad- en lostijden of het langer gebruiken van containers vermijden. Belangrijk voor almaar meer gebruikers is het kwaliteitscertificaat dat het Flanders Reefer Platform elk jaar zal uitreiken, dat de CO2-reductie vermeldt die het gebruik van het platform oplevert.