In het wegvervoer zal de volumegroei 1,6% bedragen, bij een omzetstijging van 2,5%. In de logistieke dienstverlening trekken de volumes zelfs 2,9% aan en in de luchtvaart 3%.
Dat voorspelt ING in zijn jongste kwartaalbericht. De bank ziet de winstgevendheid iets beter worden, maar de algemene druk op de vrachtprijzen houdt ook volgend jaar aan.

Volgend jaar mogen we rekenen op een ‘bestendige groei’ na een ‘laat ingezet herstel’. Eerst deed dat herstel zich in de industrie voor, in de loop van 2013 voegde daar zich de bouw bij. Bouwgerelateerde opdrachtgevers zijn goed voor een kwart van de orders in de sector.

Bedrijven komen financieel geleidelijk weer op adem. Dit jaar stegen de loonkosten nauwelijks, daalden de dieselprijzen en ging de productiviteit met 1,5% omhoog. Daardoor daalde het percentage verliesgevende bedrijven van 32% in 2013 naar 9% in de herfst van dit jaar.

Wegtransporteurs gaan financieel sterker het nieuwe jaar in, maar zullen begin komend jaar wel de lonen met 2,25% moeten verhogen op grond van de nieuwe cao. De verschillen in rendement tussen kleine en grote bedrijven werd in 2014 alleen maar groter.

Bedrijven met meer dan vijftig trekkers behaalden gemiddeld 2,8% rendement. Zeker voor kleine bedrijven is in het wegtransport de ‘scheidslijn tussen winst en verlies’ dun. Eén beslissing over een contract kan het verschil maken, zegt de bank.

De betere exportvooruitzichten werken in het wegvervoer maar beperkt door. Dat komt doordat het internationale standaardvervoer grotendeels is uitbesteed aan buitenlandse bedrijven of bedrijven met een vestiging in het buitenland.

In de binnenvaart ging de omzet eind 2013 weer omhoog. De groeiende vraag naar kolen in Duitsland en meer vraag naar scheepsruime in de containervaart verlichtten de overcapaciteit in de droge-ladingvaart iets.

De tankvaart kampt echter met de afname van het aanbod van minerale olie, waardoor ook de tarieven daalden. ING ziet voor heel volgend jaar een stijging van zowel de volumes als de omzet. De grote vraag is intussen wat de gevolgen zullen zijn van de sterke daling van de olieprijs.

Nog steeds zit de omzet in de binnenvaart 11% onder die van 2008. Dat komt door de tankvaart, die 30% van de scheepscapaciteit van de gehele bedrijfstak voor haar rekening neemt. Voor de droge-ladingvaart zijn de perspectieven in 2015 gunstiger, deels doordat het vervoer van steenkool groeit, deels omdat de bouw aantrekt en de binnenvaart bijvoorbeeld meer zand en grind te vervoeren krijgt.

Ook de containervaart trekt aan, zowel in het binnenland als op de Rijn. Dat is mede te danken aan een herstel van de consumentenuitgaven. Ook de tijdelijke beperking van de capaciteit op de Betuweroute kan de binnenvaart in de kaart spelen.

De luchtvracht profiteert altijd van een economisch herstel omdat, zodra de opgaande lijn is ingezet, de vraag naar snel vervoer toeneemt. De groei in de luchtvracht bedroeg tot en met oktober dit jaar 8%. Desondanks ging de omzet dit jaar nauwelijks vooruit.

ING signaleert een aanhoudende verschuiving van lading van het vliegtuig naar het schip. De afbouw van de vrachtvloot van KLM/Martinair levert voor de luchtvracht via Schiphol een concurrentienadeel op, omdat vrachtvliegtuigen verdwijnen en dus meer vracht in de belly van passagiersvliegtuigen zal moeten worden vervoerd.

In de logistieke dienstverlening zien we sinds 2010 weer aardige groeicijfers, met als enige slechte jaar 2013, toen de omzet in deze branche met slechts 0,7% toenam. Dit jaar was de omzetgroei 2,5%, volgend jaar komt die volgens de onderzoekers uit op 4%.

Ook de logistieke dienstverlening profiteert van de aantrekkende gezinsconsumptie en het herstel van de export. De Nederlandse logistieke dienstverlening schuift door de jaren heen op naar hoogwaardiger dienstverlening en met name de regie over logistieke ketens.