De curator zou in overleg zijn met kandidaten voor een overname. Intussen wordt het werk voortgezet. Marcel de Rooij gaat er van uit dat bij een doorstart het hele bedrijf wordt voortgezet, en niet in afgeslankte vorm.

De Rooij Transport, een specialist in bouw- en meubelvervoer, had de laatste jaren te lijden onder de neergaande markt. De bouw verkeert al jaren in malaise en de afzet van huisraad staat onder druk.