Nieuw beleid in het regeerakkoord is dat het Eurovignet wordt ‘toegespitst’ op schonere vrachtwagens. ‘Eventuele geraamde meeropbrengsten komen ter beschikking voor investeringen in weginfrastructuur.’

Over de binnenvaart vermeldt het akkoord niet meer dan dat het nieuwe kabinet de belemmeringen gaat ‘inventariseren’ en ‘waar mogelijk’ gaat wegnemen.

Het Europese spoorbeveiligingssysteem ERTMS wordt vanaf 2016 gefaseerd ingevoerd uit bestaande budgetten.

Lees ook: Blankenburgtunnel uit ijskast