De tunnel is vooral van belang voor de ontsluiting van de Rotterdamse haven en een alternatief voor de Beneluxtunnel, waar vaak files staan. Aan de noordkant wordt de tunnelbuis deels ingegraven om het landschap te ontzien. Natuurorganisaties en omliggende gemeenten zijn echter nog steeds fel tegen de aanleg.

Minister Melanie Schultz van Haegen koos begin dit jaar voor de Blankenburgtunnel boven de veel westelijker gelegen Oranjetunnel, waaraan de havengemeenschap de voorkeur gaf. De aanleg daarvan zou ongeveer een miljard euro meer kosten en lost volgens onderzoeken de files minder op. Ze kreeg begin april steun van VVD, PVV en CDA voor haar keuze.

Maar toen het kabinet twee weken later viel werd het project in de ijskast gezet door PvdA, PVV, GroenLinks, ChristenUnie, SP, D66 en de Partij voor de Dieren. Daar is het nu dus weer uit.