Minister Schultz zette samen met haar collega Verhagen van Economische Zaken haar handtekening onder een convenant waarin de regering haar steun uitspreekt voor de uitvoering van de Havenvisie. Daarin heeft het Havenbedrijf Rotterdam het beleid voor de komende twintig jaar uitgestippeld.

In de Havenvisie wordt de Blankenburgtunnel expliciet genoemd als aan te leggen verbinding. Na de val van het kabinet Rutte is het onderwerp door de Tweede Kamer controversieel verklaard.

Volgens Schultz is dat geen probleem omdat in het convenant een voorbehoud is opgenomen dat het rijk op onderdelen een ander standpunt kan innemen dan het Havenbedrijf, waarin het overigens aandeelhouder is. ‘Ingrepen ten behoeve van de bereikbaarheid die van belang zijn voor de ontwikkeling van de mainport rotterdam vragen ook onder een nieuw kabinet steeds een zorgvuldige afweging’, aldus de minister in de brief.

De Pvda is voorstander van de alternatieve Oranjetunnel.