Volgens FNV Bondgenoten en CNV Vakmensen laten fraudeurs hun bedrijf expres failliet gaan om te reorganiseren of om er zelf van te profiteren. ‘Dat doen ze om van personeel en schulden af te komen’, zegt bestuurder Edwin Atema van FNV Bondgenoten. ‘Vervolgens wordt een bedrijf gewoon voortgezet.’

De vakbeweging heeft samen met de werkgevers een stichting opgericht, de Stichting Aanpak Malafide Doorstarters in de Transportsector (SAMDT), om de faillissementsfraude te bestrijden. Uit gegevens van deze stichting blijkt dat 66 van de 155 onderzochte faillissementen van vorig jaar verdacht waren.

De doorstartende bedrijven lieten gemiddeld een schuld achter van een half miljoen euro. Volgens de stichting zijn er in de sector tien tot vijftien faillissementsfraudeurs actief, die bewust op een faillissement aansturen.

Als een bedrijf failliet gaat, zegt FNV-man Atema, zal de curator proberen het bedrijf te verkopen. Dat gebeurt vaak voor een laag bedrag. ‘Een fraudeur koopt dan voor een prikkie zijn eigen bedrijf. Binnen de huidige wetgeving kan een curator moeilijk tegen fraude optreden. Die mag van de wet alleen naar de financiën kijken. De bond wil dat de bevoegdheden van de curator worden verruimd om fraude te kunnen aanpakken.

Niet alleen in het transport, ook in de bouw en de horeca zijn relatief veel gevallen van faillissement frauduleus.