Dat was een belangrijk gegeven voor de onderneming aangezien Gefco zelf over een dicht pan-Europees netwerk beschikt en er dus geen negatieve sociale effecten zullen spelen. Ook een management buy-out (mbo) behoort tot de mogelijkheden.

Gefco wil meer dan de helft van zijn kapitaal openstellen, maar PSA zal wel een strategisch aandeel behouden.
De PSA-dochter telt 11.000 medewerkers over heel de wereld en is financieel gezond. In 2011 werd een omzet van 3,78 miljard euro gerealiseerd (+12,9%). De bedrijfswinst steeg met 12,6% tot 223 miljoen euro.

Bovendien wordt verwacht dat het zopas gesloten contract met GM de omzet vanaf 2013 met nog eens 20% de hoogte in zal jagen. Het contract heeft een looptijd van zeven jaar waarvan vijf in exclusiviteit en omvat de logistiek van GM voor de assemblagefabrieken in Polen, Spanje, het VK, Duitsland en Rusland voor de merken Opel, Vauxhall en Chevrolet. Het gaat zowel om de toelevering van de fabrieken stroomopwaarts van bij de Europese leveranciers of vanuit de zeehavens alsook om de stroomafwaartse distributie – vorig jaar zo’n 1,2 miljoen wagens -over heel de wereld.