Hoeveel kilometers vrachtauto’s leegrijden, weet niemand precies. Verhoeven heeft wel de indruk dat het er veel zijn. Volgens hem is het de grootste uitdaging die op vervoerders en verladers afkomt in hun streven naar duurzaamheid. Zijn eigen bedrijf wil binnen vijf jaar de CO2-uitstoot met 20% terugbrengen.

Het bedrijf doet dat door steeds meer goederen intermodaal, dus voor een deel van het traject met trein, binnenvaart- en zeeschip, te laten vervoeren. “Het aandeel intermodaal is nu al zo’n 20% en dat zal verder stijgen.” Verder investeert Vos Logistics in schonere voertuigen. “Zo hebben we inmiddels drie LNG-vrachtauto’s. Daar komen er deze maand zeven bij en volgende maand nog vier. En we gaan er nog meer bestellen. Uiteindelijk schakelen we over op biogas, dat is een maatregel die echt hout snijdt.”

Maar, benadrukt hij, het meeste is te winnen met voorkoming van leegrijden. Dat kan alleen als vervoerders, verladers en overheid samenwerken. “Je moet goederenstromen bundelen en transporten combineren. We werken daaraan al voor bijvoorbeeld Danone en Michelin. We hebben in Frankrijk hun goederenstromen over elkaar gelegd en gekeken hoe je die, met inachtneming van doorlooptijden en dergelijke, kunt combineren en waar mogelijk ook intermodaal kunt vervoeren.”

Verhoeven ziet een duidelijke rol voor de overheid. “Niemand zal betwisten dat vervoer nodig is. Maar ook niet dat lege kilometers op de weg maatschappelijk ongewenst zijn. Daar komt de overheid om de hoek kijken. Die kan een heffing invoeren op wegvervoer die lager uitvalt voor volle vrachtauto’s en hoger voor lege. Een heffing dus naar de mate van ‘volrijden’.”