Bij dat overleg deed de minister de toezegging dat voor personenauto’s geen tol zal worden geheven. Daarmee kreeg zij de PVV zo ver in te stemmen met het door haar gekozen tracé voor de Blankenburgtunnel. Het CDA gaat akkoord met een Blankenburgtunnel met een langere tunnel dan in het tracé van de minister. Ook hierin ging minister Schultz mee, waardoor een kamermeerderheid voor de tunnel verzekerd lijkt.

De aanpassingen kosten 230 miljoen euro, 150 door het wegvallen van de tol plus 80 miljoen voor de langere tunnel. Dat wordt betaald uit een meevaller van 200 miljoen op het budget die nog niet was ingeboekt en 25 miljoen voor inpassingsmaatregelen die hierin al waren opgenomen.

Op verzoek van de Kamer gaat minister Schultz nog in gesprek met het Havenbedrijf Rotterdam over een eventuele financiële bijdrage aan de kosten van de tunnel. Als het Havenbedrijf daartoe bereid is – zoals het eerder onder voorwaarden was – dan kan ook de tol voor vrachtwagens vervallen, was haar suggestie.

Ondernemersorganisaties in de regio Rotterdam, waaronder Deltalinqs, TLN en EVO, zijn verheugd over de keuze van een meerderheid voor de Blankenburgtunnel, maar zetten vraagtekens bij het voorstel om alleen tol te heffen voor het vrachtverkeer.

Hiermee wordt de sector met extra kosten belast terwijl de automobilist wordt ontzien, aldus de organisaties. Zij willen daarover met de minister in overleg en zijn daarnaast ‘benieuwd of een nadere uitwerking van dit plan een heffing voor het vrachtverkeer rechtvaardigt’.