Daardoor raken steeds meer wegvervoerders in de knel door de almaar stijgende dieselprijs. Dit in combinatie met krimpende volumes, toenemende concurrentie en de daaruit voortvloeiende prijsdruk. Het transport staat ‘onder zware druk’, aldus de organisatie. Volgens voorzitter Alexander Sakkers houden veel ondernemers met moeite het hoofd boven water.

De dieselclausule houdt in dat vervoerders aan hun klanten de stijgingen van de dieselprijs kunnen doorberekenen. Maar de betaling van die meerprijs vindt met vertraging plaats, waardoor de vervoerder renteverlies lijdt. Zou diesel goedkoper worden, dan zou dit juist in het voordeel van de vervoerder werken die een dieselclausule hanteert. Maar de laatste vijf jaar is diesel vrijwel aanhoudend in prijs gestegen.

Verladersorganisatie EVO biedt zijn leden sinds kort een ‘Brandstofclausule Check’ aan, een nieuwe dienst naar aanleiding van de sterk stijgende dieselprijs. De organisatie krijgt veel vragen van verladers over de dieselclausule en stelt dat er nog altijd veel onduidelijkheid over is. Vaak is de clausule afwezig, onduidelijk opgesteld of wordt ze niet goed toegepast.

Zo worden soms clausules gehanteerd op grond waarvan alleen prijsverhogingen aan de verlader worden doorberekend, terwijl prijsverlagingen niet aan de verlader ten goede komen. Volgens de EVO komt het ook nog wel eens voor dat vervoerders hun totale tarieven verhogen met het percentage waarmee diesel duurder is geworden.

De nieuwe ‘check’ moet verladers helpen een duidelijke en adequate clausule met de vervoerder overeen te komen.