Aangezien
het Rijk 900 miljoen euro voor het project heeft gereserveerd, hoeft er niet
langer 300 miljoen euro via tolheffing te worden binnengehaald. Of zoals
Schultz het stelt: “De noodzaak om tol te heffen neemt af”’. In de Tweede
Kamer en de Rotterdamse politiek is er weerstand tegen het heffen van tol.