Volgens het Bundesamt für Güterverkehr (BAG) zal dit geen grote gevolgen krijgen voor Duitse binnenlandse vervoerders. Het cabotagevervoer is immers aan strikte voorwaarden gebonden. Zo mag een vervoerder uit land X alleen na een internationaal transport naar land Y vervolgens in land Y drie cabotageritten uitvoeren in de week die direct aansluit op het internationale transport.

De BGL vreest evenwel dat in de praktijk een afdoende controle op naleving van deze bepaling nauwelijks mogelijk is. Daarom zullen Bulgaarse en Roemeense vervoerders, met hun veel lagere loonkosten, veel meer cabotagevervoer gaan verrichten dan het BAG verwacht. In het internationale vervoer rukken Oost-Europese vervoerders al jaren op.