De onderzoekers spreken van een opmerkelijke ontwikkeling. Doorgaans ontwikkelen de vrachtprijzen zich in dezelfde richting als de dieselprijs. De verklaring is dat in het wegvervoer de capaciteit in de laatste maanden van het jaar toenam.

De transportprijsindex daalde in het laatste kwart van 2011 in vergelijking met een kwartaal eerder met 0,6% tot 100,6. Eind 2010 stond deze index nog op 102,1, zodat de vrachtprijzen dus over een heel jaar gerekend met 1,5% zijn afgenomen.

Die daling deed zich met name in de laatste maanden van het jaar voor, nadat de prijzen in het voorjaar krachtig waren gestegen. Ook dat is opmerkelijk, vinden Capgemini en Transporeon, omdat doorgaans de prijzen in de loop van het jaar stijgen.

De zeer slechte gang van zaken in het laatste kwartaal had alles te maken met de aanhoudende economische crisis en de grote onzekerheid in de markt.