Bijna een kwart van de ondervraagde ondernemers in het wegvervoer zegt te vrezen dat de omzet in het laatste kwartaal van vorig jaar en het eerste van 2012 zal dalen. Slechts 12% rekent op een omzetstijging.

Het aantal pessimisten is dus groter dan het aantal optimisten. Bij vorig conjunctuuronderzoek door BGL waren de optimisten juist nog duidelijk in de meerderheid.

Van de ruim 500 deelnemers aan het onderzoek zegt 28% dat het bedrijfsresultaat in de periode oktober tot en met maart zal verslechteren. Dat het resultaat zal verbeteren, gelooft slechts 8,5%, zodat dus ook hier de pessimisten veruit het talrijkst zijn.

Dat komt ook doordat de meeste ondernemers, twee op de drie, rekening houden met kostenstijgingen. Vooral diesel wordt steeds duurder, vrezen de deelnemers aan het onderzoek. Kennelijk hebben nog steeds veel Duitse wegvervoerders moeite die kosten geheel of gedeeltelijk aan hun klanten door te berekenen.

Zijn de verwachtingen voor de korte termijn dus vrij somber, de actuele situatie ten tijde van het onderzoek was ook niet om over naar huis te schrijven. Zo had in het derde kwartaal ruim 10% van de ondernemers al te maken met een omzetdaling. Daar stond overigens ruim 30% tegenover bij wie de omzet steeg, maar dat was duidelijk minder dan de 43,5% die in het tweede kwartaal nog repte van een omzetstijging.

Verder noemde 22,5% het bedrijfsresultaat ‘slecht’. Maar 14% sprak van een goed resultaat