Gesterkt door deze steun willen de Amerikaanse verladers dat de 100.000 pond-limiet op alle Interstates van de VS wordt toegelaten, omdat aldus jaarlijks 33 miljoen ‘miles’ aan ritten kunnen worden vermeden. Meerdere staten hebben de maatregel reeds ingevoerd op secundaire wegen (die door hen worden beheerd en niet federaal zijn).

Ook heeft een aantal staten speciale passen ingevoerd voor het vervoer van zwaardere containers van en naar de havens. Een verhoging van de maximale massa op het federale snelwegennet zou het vervoer van im- en exportcontainers aanzienlijk vereenvoudigen.

Dit voorstel toont aan dat men ook in de VS het wegvervoer duurzamer wil maken door méér te kunnen vervoeren met een zelfde aantal trucks. In Europa heeft dat geleid tot het concept van de ecocombi. In de VS stelt zich het probleem van de afmetingen veel minder (opleggers mogen op de Interstates 48 voet (14,6 m) lang zijn en de totale lengte is onbeperkt) dan in Europa, maar is de zeer lage gewichtslimiet het grote probleem.