Vereniging Natuurmonumenten heeft ‘zwaar teleurgesteld’ gereageerd op de keuze van Gedeputeerde Staten Zuid-Holland voor de Blankenburgtunnel. “Ondanks grote weerstand van omwonenden en diverse natuur- en milieuorganisaties kiest de provincie Zuid-Holland voor de aanleg van een zesbaans snelweg door het open landschap aan de zuidzijde van Midden-Delfland”, zegt de vereniging.

De gemeenten Schiedam, Vlaardingen, Maassluis, Midden-Delfland en Hoek van Holland daarentegen hebben hun voorkeur uitgesproken voor de Oranjetunnel. De vijf Waterweggemeenten pleiten voor behoud van het Midden-Delflandgebied, willen meer onderzoek door Rijkswaterstaat en vragen ‘een betere vergelijking tussen de meerwaarde’ van beide tunnels.

Volgens een voorlopig milieurapport van Rijkswaterstaat biedt de Oranjetunnel structureel de beste versterking voor de metropoolregio Rotterdam-Den Haag en zou de aanleg van een Blankenburgtunnel de files naar het Kethelplein en de A4 Delft-Schiedam verplaatsen. De Oranjetunnel creëert bovendien een extra verbinding creëren naar Den Haag en Amsterdam.

Verkeersminister Schultz van Haegen zou de knoop op 7 december definitief doorhakken.