Volgens de rapportage bezorgt de Blankenburgtunnel inwoners van Vlaardingen en Rozenburg geluidsoverlast en gaat ‘waardevol weidelandschap’ verloren. Ook heeft de tunnel grote gevolgen voor de bodemstructuur, waar de kans op verzilting en verontreiniging groter is. Tot slot loopt het tracé ook door gebieden met grote archeologische waarde. Al deze minpunten gelden minder of niet voor de Oranjetunnel.

Ook het Atelier Rijksbouwmeester kiest voor de Oranjetunnel, blijkt uit een brief die het adviesorgaan van de regering enige tijd geleden naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Volgens de Rijksbouwmeester is de westelijke tunnel op termijn beter voor de verkeersdoorstroming, omdat de A20 aan de noordkant van Rotterdam de afvoer van het verkeer uit de nieuwe tunnel richting Utrecht niet aan kan. Daar staan nu al vaak files.

Daarom zou de bouw van de Oranjetunnel gecombineerd moeten worden met de ontwikkeling van de zogenoemde Veilingroute, ofwel de opwaardering van de N222 langs Naaldwijk richting Rijswijk tot snelweg. Dan zou de A12 vanuit Den Haag de belangrijkste toegangsroute voor de nieuwe tunnel worden, waarmee de haven van Rotterdam een nieuwe aan- en afvoerroute zou krijgen.

Het adviesorgaan erkent dat de Blankenburgtunnel op korte termijn een betere oplossing is voor de huidige fileproblematiek en dat die bovendien een stuk goedkoper is. Daar staat tegenover dat de Oranjetunnel in combinatie met de Veilingroute, waarvan de aanleg op termijn ‘onvermijdelijk’ zou zijn, de relaties Maasvlakte-Schiphol en Greenport Westland-Antwerpen versterkt. Bovendien kan door de aanleg van de Veilingroute de A20 op den duur worden omgebouwd tot ‘stadsboulevard’, die opgenomen wordt in het ‘stedelijk weefsel’ van Rotterdam, denkt de Rijksbouwmeester.

Minister Schultz van Haegen (I & M) heeft aangekondigd in november een ‘voorkeursbesluit’ te nemen over de nieuwe tunnel. Uit berekeningen van het Bestuurlijk Overleg NWO, die deze krant publiceerde, bleek dat de Blankenburgtunnel goedkoper is, beter scoort in de maatschappelijke kosten/baten analyse (mkba) en in tegenstelling tot de Oranjetunnel een eind maakt aan de files bij de Beneluxtunnel.