Volgens het bestaande KB zijn lange en zware voertuigen toegelaten, voor zover het vervoer betreft van "ondeelbare lading". Een ecocombi valt daar niet onder want die bestaat uit moduleerbare vrachteenheden. Vermits de wijziging aan het KB niet kan worden beschouwd als ‘lopende zaken’, kan het huidige demissionaire kabinet dat niet wijzigen. Voor een start van de Vlaamse ecocombiproef, waarvoor eind maart 148 mogelijke proeftrajecten werden ingediend, moet de transportsector dus wachten op de installatie van een nieuwe Belgische regering.

(Zie De Lloyd van 26/08/2010)