Een voorman van "No mega trucks" heeft onlangs verklaard dat een overgrote meerderheid van de transporteurs geen heil ziet in de ecocombi’s. Daarvoor heeft hij zich gebaseerd op een lokale enquête bij Duitse vervoerders.

Febetra veegt evenwel de vloer aan met dat onderzoek, omdat de "vervoerders zelf heel goed beseffen dat die truckcombinaties alleen voor specifieke trafieken in aanmerking komen". Vanuit die optiek vindt Febetra-directeur Philippe Degraef (foto) het zelfs intellectueel oneerlijk om een onderzoek uit te voeren bij een heterogene groep vervoerders. "Het nut van ecocombi’s hangt samen met de afstand, het soort goederen en het gewicht van de lading. Deze trucks zijn dus zeker niet voor alle vervoersopdrachten interessant. Maar buitenlandse proeven bewijzen dat deze vrachtwagencombinaties het vervoer zeker duurzamer maken, wanneer ondernemers ze nuttig inzetten."