Dat die datum nog zo ver in de toekomst ligt, nl. 2014, is volgens de wegvervoerdersorganisatie dan weer teleurstellend. Nog teleurstellender noemt ze het feit dat de nieuwe cabotageregeling veel restrictiever is dan de huidige en zelfs restrictiever dan de allereerste regeling die intussen 15 jaar geleden ingevoerd werd. Deze was immers niet onderworpen aan een maximum aantal ritten.

"In plaats van een stap vooruit te zetten, draait men onder druk van een aantal grote lidstaten die hun binnenlandse markt wensen af te schermen, de klok duidelijk terug. Terwijl de EEG 50 jaar geleden opgericht werd om onder andere het vrij verkeer van goederen te bevorderen, is het op zijn minst merkwaardig te moeten vaststellen dat er vandaag nieuwe regels vastgelegd worden die haaks staan op één van de basisprincipes van de eenheidsmarkt", aldus Febetra.