Door structurele groei van het Nederlands wegtransport blijft het aantal nieuw aangeschafte trucks & trailers ook in 2008 boven het langjarige gemiddelde liggen. De transportvraag stijgt echter minder snel, terwijl de transportkosten volgens het ING-onderzoek naar verwachting met minimaal 5% oplopen. "Daarnaast leidt het chauffeurstekort en de toenemende verkeerscongestie tot een verslechtering van de internationale concurrentiepositie ten opzichte van met name België", luidt één van de conclusies.

(Zie De Lloyd van 07/04/2008.)