"In de nieuwe lidstaten liggen volop kansen, maar de gebrekkige infrastructuur blijft een pijnpunt", stelt Siddarth Gaur van Datamonitor. "Zo beschikt groeiland Polen over 600 km snelwegen, een fractie van de 12.000 km Autobahnen waarover Duitsland beschikt. Het gebrek aan wegen in veel Oost-Europese landen werkt congestie in de hand, wat de transportkosten de hoogte injaagt."

(Zie De Lloyd van 02/04/2008.)