Op die manier kan de linkse inrit aan het sportpaleis vermeden worden en wordt de volksgezondheid niet bedreigd, want blijven auto’s en vrachtwagens heel de tijd ondergronds. Om de verwachte meerkost van 11,6 mrd EUR zonder problemen te financieren, zal van alle gezonde inwoners van de provincie Antwerpen een eenmalige forfaitaire bijdrage gevraagd worden. Dat zou dan de prijs zijn die betaald moet worden voor een verminderd risico op ziekte vanwege uitstoot door voertuigen.